Звернення громадян

      Статтею 40 «Права, свободи та обов'язки людини і громадянина» Конституції України визначено, що усі громадяни мають право направляти індивідуальні чи колективні письмові звернення або особисто звертатися до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів, що зобов'язані розглянути звернення і дати обґрунтовану відповідь у встановлений законом строк.

       Питання звернення громадян до органів державної влади, органів місцевого самоврядування та посадових і службових осіб цих органів врегульовано Законом України «Про звернення громадян».
       Цей Закон регулює питання практичної реалізації громадянами України наданого їм Конституцією України права вносити в органи державної влади відповідно до їх статуту пропозиції про поліпшення їх діяльності, викривати недоліки в роботі, оскаржувати дії посадових осіб, державних і громадських органів. Закон забезпечує громадянам України можливості для участі в управлінні державними і громадськими справами, для впливу на поліпшення роботи органів державної влади і місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності, для відстоювання своїх прав і законних інтересів та відновлення їх у разі порушення.

      Вимоги до звернення

       Громадяни мають право звернутися до відділу освіти  тільки у письмовій або усній (викладеній громадянином і записаній посадовою особою на особистому прийомі) формі з чітко викладеними пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями) і скаргами. У зверненні обов’язково має бути зазначене прізвище, ім’я, по-батькові, місце проживання громадянина, його контактні телефони.

      Письмове звернення повинно бути підписано заявником (заявниками) із зазначенням дати. 

      Звернення може бути подано як окремою особою (індивідуальне), так і групою громадян (колективне).

      У разі, якщо звернення не містить даних, необхідних для прийняття обґрунтованого рішення чи без дотримання встановлених чинним законодавством вимог, воно повертається громадянину з відповідним роз’ясненням. 

      Письмове звернення без зазначення місця проживання, не підписане автором, а також таке, з якого неможливо встановити авторство, визначається анонімним і розгляду не підлягає.

Термін розгляду звернень громадян

      Звернення розглядаються і вирішуються у термін не більше одного місяця від дня їх надходження, а ті, які не потребують додаткового вивчення, - невідкладно, але не пізніше п'ятнадцяти днів від дня їх отримання. Якщо в місячний термін вирішити порушені у зверненні питання неможливо, керівник відповідного органу, підприємства, установи, організації або його заступник встановлюють необхідний термін для його розгляду, про що повідомляється особі, яка подала звернення. При цьому загальний термін вирішення питань, порушених у зверненні, не може перевищувати сорока п'яти днів. 

      На обґрунтовану письмову вимогу громадянина термін розгляду може бути скорочено. 

Зразок заяви на виплату одноразової матеріальної допомоги по досягненню 18-річного віку

ГРАФІК ПРИЙОМУ ГРОМАДЯН:

Начальник відділу освіти - середа з 08-00 до 12-00;              

                                        п'ятниця з 13-00 до 16-00

Головні спеціалісти -         середа з 08-00 до 12-00;          

                                        п'ятниця з 13-00 до 16-00

зав. РМК -                        вівторок з 13-00 до 17-00

АДРЕСА ДЛЯ ПИСЬМОВИХ ЗВЕРНЕНЬ:

Україна, 09700, Київська область, м. Богуслав, вул. Святогірська, 54

E-mail: boguslavosvita@gmail.com

 

ТЕЛЕФОН ДЛЯ ДОВІДОК ЗА ЗВЕРНЕННЯМИ ГРОМАДЯН: Код: 04561 5-15-48
 

Проведення «прямого телефонного зв’язку» з населенням району начальником відділу освіти О.В. Поліщук 23.05.2017 року

Проведення «прямого телефонного зв’язку» з населенням району начальником відділу освіти О.В. Поліщук 25.01.2018 року

Проведення «прямого телефонного зв’язку» з населенням району начальником відділу освіти О.В. Поліщук 19.03.2019 року