НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. В залежності від віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та механізми реалізації її прав. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави.

Основним міжнародним документом, який регулює відповідне питання є Конвенція про права дитини від 20.11.89. В українському законодавства основними правовими документи з цього питання є – Конституція України, Сімейний кодекс України (далі – СК України), Закон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України (далі – ЦК України).

За загальним правилом згідно з зазначеним вище міжнародним та українським законодавством дитиною є особа віком до 18 років (тобто до досягнення нею повноліття). Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою – у віці від 14 до 18 років (ст.6 СК України).


Наказ від 23.01.17 №16 "Про захист дітей від усіх форм насильства, образ, недбалого й жорстокого поводження"

Наказ від 13.03.2017 № 51 "Про проведення у навчальних закладах Богуславського району кампанії з питань пропаганди психічного здоров’я"

Наказ від 25.04.2017 № 84 "Про Порядок розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або загрози його вчинення"

Наказ від 09.11.2017 № 181 "Про посилення роботи міжвідомчої взаємодії під час виявлення дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах"

Наказ від 14.11.2017 № 185 "Про проведення щорічної акції "16 днів проти насильства"

Наказ від 16.04.2018 № 63 "Про посилення роботи з питань протидії торгівлі людьми"

Наказ від 02.05.2018 № 75 "Про виконання законодавчих вимог у зв’язку із прийняттям Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» від 7 грудня 2017 року №2229"

Проведені заходи з профілактики торгівлі людьми