НОРМАТИВНО-ПРАВОВІ ДОКУМЕНТИ, ЯКІ РЕГЛАМЕНТУЮТЬ ЗАХИСТ ПРАВ ДИТИНИ

Кожен член суспільства має права. Оскільки дитина є повноцінним членом суспільства, вона також має свої права, деякі особливості реалізації яких обумовлені виключно тим фактом, що її фізична та розумова незрілість потребує спеціальної охорони і піклування, включаючи належний правовий захист. В залежності від віку дитини, законодавством передбачено різний обсяг та механізми реалізації її прав. Повноцінний та дієвий захист прав дитини є обов’язком держави.

Основним міжнародним документом, який регулює відповідне питання є Конвенція про права дитини від 20.11.89. В українському законодавства основними правовими документи з цього питання є – Конституція України, Сімейний кодекс України (далі – СК України), Закон України «Про охорону дитинства», Цивільний кодекс України (далі – ЦК України).

За загальним правилом згідно з зазначеним вище міжнародним та українським законодавством дитиною є особа віком до 18 років (тобто до досягнення нею повноліття). Малолітньою вважається дитина до досягнення нею 14 років, а неповнолітньою – у віці від 14 до 18 років (ст.6 СК України).


 

Наказ від 18.11.2019 № 157 "Про проведення щорічної акції "16 днів проти насильства"

Лист ДОН від 17.04.2018 № 12-01-13/4877 щодо використання Електронного курсу "Основи протидії торгівлі людьми"

Наказ відділу освіти  від 06 березня 2020 року № 35 "Про запобігання булінгу в закладах освіти Богуславського району"

Наказ відділу освіти  від 14 квітня 2020 року № 42 "Про окремі питання виявлення та протидії булінгу в закладах освіти Богуславського району"