Запобігання проявам корупції

Нормативно-правова база щодо протидії корупції

Закон України від 14.10.2014 № 1700-VII "Про запобігання корупції"

Закон України від 14.10.2014 № 1699-VII "Про засади державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки"

Постанова Кабінету Міністрів України 29.04.2015 № 265 "Про затвердження Державної програми щодо реалізації засад державної антикорупційної політики в Україні (Антикорупційної стратегії) на 2015-2017 роки"

Лист ДОН від 03.10.2017 № 12-01-13/3337 "Про заборону збору коштів працівниками навчальних закладів"