Богуславська районна ПМПК створена при відділі освіти Богуславської районної державної адміністрації і підпорядкована обласній ПМПК, працює у тісному співробітництві з органами охорони здоров’я, соціального захисту, правоохоронними органами, а також з громадськими організаціями.

Одним з пріоритетних напрямків сучасної державної політики в галузі дитинства є соціальна реабілітація дітей з вадами психофізичного розвитку. Вона спрямована на максимальну можливу інтеграцію цих дітей в суспільство, опирається на гарантії їхніх прав і передбачає соціальний захист, відновлення і компенсацію порушених функцій організму та втрачених зв’язків з оточуючими. Сучасні погляди на систему освіти в Україні відкривають нові перспективи змін у системі спеціальної освіти, що кардинально змінює ставлення до дітей з особливостями психофізичного розвитку, кількість яких зростає. Чим раніше дитина отримає допомогу спеціалістів, таких, як: психіатра, невролога, дефектолога, реабілітолога, психолога, логопеда - тим швидше вона буде реабілітована соматично та психічно, підвищиться її рівень оволодіння знаннями, умінь і навичок, її інтеграція в суспільство. Для своєчасного виявлення та кваліфікованого психолого-педагогічного вивчення, визначення рівня психічного та інтелектуального розвитку дітей в Богуславському районі створено районну психолого-медико-педагогічну консультацію (РПМПК).

СКЛАД ПМПК:

1.

Ситник Людмила Анатоліївна

Дефектологія. Логопедія,

категорія вища

Логопед

2.

Василенко Людмила Борисівна

Початкове навчання,

І категорія

Секретар

3.

Васильченко Наталія Володимирівна

Олігофренопедагогіка та логопедія ,

категорія вища

Олігофренопедагог

4.

Ткаченко Леся Анатоліївнa

Практична психологія,

категорія вища

Психолог з питань девіантної поведінки

5.

Фелді Олена Олександрівна

Сурдопедагогіка та практична психологія,

категорія І

Сурдопедагог

6

Лісова Людмила Петрівна

Практична психологія,

категорія вища

Психолог з питань інтелектуального розвитку дитини

7

Кириченко Тетяна Михайлівна

Лікувальна справа,

категорія вища

Лікар-психіатр

8

Соломко Наталія Йосипівна

Педіатрія,

категорія вища

Лікар-педіатр

Діти які підлягають обліку

  • з вадами мовлення;
  • з вадами слуху;
  • з вадами зору;
  • з інтелектуальною недостатністю;
  • з порушеннями опорно-рухового апарату.

Діагностичне обстеження дитини в ПМПК здійснюється консультантами на спеціальному засіданні за участю представника обласної ПМПК при обов’язковій присутності дитини та батьків (або осіб, які їх замінюють) при наявності таких документів:

  • копії свідоцтва про народження дитини;
  • картки стану здоров’я і розвитку дитини;
  • розгорнутої характеристики із загальноосвітнього чи дошкільного навчального закладу, в якому перебуває дитина, завіреної печаткою закладу;
  • зошитів з рідної мови, математики (якщо дитина навчається), малюнків;
  • паспорт батьків чи опікунське посвідчення осіб, які їх замінюють.

 

При необхідності звертайтеся до Богуславської районної психолого–медико–педагогічної консультації за адресою:

вул. Святогірська, 54 м. Богуслав,Київська обл., 09700

тел. (04561) 5 -15-48


Завідувач  районної психолого–медико–педагогічної консультації Людмила Анатоліївна Ситник

Інформативна допомога ОПМПК для батьків