Охорона життя і здоров’я людини є пріоритетним напрямком соціальної політики держави. В Україні прийнято закон прямої дії «Про охорону праці», який регламентує захист конституційного права працівників на безпечні умови праці. Створена законодавча база захищеності життя і здоров’я працівників.

Законодавство України про охорону праці складається із загальних законів України та спеціальних законодавчих актів. Загальними законами України, що визначають основні положення з охорони праці є Конституція України, Закон України «Про охорону праці», Кодекс законів про працю (КЗпП), Закон України «Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності»

Крім загальних законів України, правові відносини у сфері охорони праці регулюються спеціальними законодавчими актами, указами і розпорядженнями Президента України, рішеннями уряду України, нормативними актами міністерств та інших центральних органів державної виконавчої влади. Сьогодні проводиться значна робота з питань вдосконалення законодавчої бази з питань охорони праці, адаптації українського законодавства з охорони праці до вимог Європейського Союзу.

Закон України про охорону праці

Інтруктивні матеріали

Загальні інструкції

Розробка інструкцій

Долікарська допомога

 

Положення  про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із здобувачами освіти під час освітнього процесу

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

Акт про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем,стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу) - складається у 5 примірниках ФОРМА Н-Н (ВИРОБНИЧИЙ)

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру ФОРМА НТ (НЕВИРОБНИЧИЙ)

ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі подається до 01 лютого

Довідник  з питань організації і ведення цивільного захисту

Наказ від 03 грудня 2019 № 175-аг "Про створення та діяльність базових (опорних) закладів освіти з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності"

Наказ від 01 квітня 2020 року № 49-аг "Про основні заходи цивільного захисту відділу освіти Богуславської райдержадміністрації на 2020 рік"