Посадова інструкція — документ, що регламентує організаційно-правове становище працівника в структурному підрозділі, що забезпечує умови для його ефективної праці. Посадова інструкція — це обов'язковий кадровий документ. Посадова інструкція грунтується на положенні про структурний підрозділ (організацію).

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ ДИРЕКТОРА ШКОЛИ

 

Наказ — це правовий акт, що видає керівник навчального за­кладу (органу управління освітою), який діє на засадах єдиноначаль­ності з метою виконання всіх основних або оперативних завдань, по­ставлених перед навчальним закладом (органом управління освітою).

Вся робота з наказами, особливості їх опрацювання, формування у справи, зберігання залежить від того, до якого виду належить наказ. В основу класифікації наказів, їх розподілу за різними видами покладе­но такий чинник, як строк зберігання документа.

ОСНОВНА ДІЯЛЬНІСТЬ         АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ         КАДРОВІ

 

Інструкції щодо заповнення звітності з питань загальної середньої освіти:

Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-1 “Звіт денного загальноосвітнього навчального закладу”.

Звіт щороку складається денними загальноосвітніми навчальними закладами станом на 5 вересня та подається не пізніше 10 вересня: місцевому органу управління освітою (2 примірники).

Інструкція щодо заповнення форми звітності № ЗНЗ-2 "Звіт вечірньої (змінної)школи". Звіт складається вечірніми (змінними) школами станом на початок навчального року та щороку подається не пізніше ніж через 15 днів після початку занять місцевому органу управління освітою (2 примірники).

Інструкція щодо заповнення форми звітності № 83-РВК  "Звіт про чисельність і склад педагогічних працівників загальноосвітніх навчальних закладів". Звіт щорічно складається денними загальноосвітніми навчальними закладами, вечірніми (змінними) школами станом на 1 жовтня та подається не пізніше 10 жовтня місцевому органу управління освітою (2 примірники).

Про затвердження Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів

Звіт про продовження навчання для здобуття повної загальної середньої освіти випускниками 9-х класів середніх закладів 1-ЗСО

Всеукраїнський профілактичний захід рейд "Урок"

 

Порядок замовлення закладами освіти Київської області документів про базову середню освіту та повну загальну середню освіту, видачі та обліку їх карток

 

 

Інструкція з діловодства — розпорядчий документ, який встановлює на підприємстві (установі, організації) єдині правила документування та документообігу і регламентує порядок роботи з документами від моменту їх створення до передачі в архів або відправлення адресатові.

Інструкція з діловодства для закладів загальної середньої освіти

Лист-роз'яснення МОН щодо діловодства у закладах освіти

 


Акт про нещасний випадок що стався з учасником навчально-виховного процесу (вихованцем, учнем, студентом, курсантом, слухачем,стажистом, клінічним ординатором, аспірантом, докторантом навчального закладу) - складається у 5 примірниках ФОРМА Н-Н (ВИРОБНИЧИЙ)

Акт про нещасний випадок невиробничого характеру ФОРМА НТ (НЕВИРОБНИЧИЙ)

ЗВІТ про травматизм під час навчально-виховного процесу в навчальному закладі подається до 01 лютого

Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися під час навчально-виховного процесу в навчальних закладах

Порядок розслідування нещасних випадків невиробничого характеру

 

Для оформлення відрядження необхідно мати:

•Квитки
•Квитанція про оплату за проживання в гуртожитку
Авансовий звіт
ЗРАЗОК
 

 

Усе про звітування керівника навчального закладу

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ЕКСКУРСІЙ ТА ПОДОРОЖЕЙ