Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23 травня 2001 р. № 559 «Про затвердження переліку професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають обов'язковим профілактичним медичним оглядам, порядку проведення цих оглядів та видачі особистих медичних книжок» працівники закладів освіти (крім вищих навчальних закладів ІІІ-IV рівнів акредитації) повинні проходити обов'язкові попередні (до прийняття на роботу) та періодичні профілактичні медичні огляди.

Законодавством визначено, що керівники підприємств, установ і організацій несуть відповідальність за своєчасність проходження працівниками обов’язкових медичних оглядів та за шкідливі наслідки для здоров’я населення, спричинені допуском до роботи осіб, які не пройшли обов’язкових медичних оглядів.
У разі приймання на роботу (або допуску до роботи) працівників, які не пройшли профілактичних медичних оглядів, а також порушення термінів їх проходження роботодавець несе відповідальність згідно із чинним законодавством.
Особиста медична книжка видається працівникові тільки для проходження медичного огляду, після чого вона повертається роботодавцю, який забезпечує її зберігання. В окремих випадках, коли зберігання особистої медичної книжки у роботодавця є недоцільним або неможливим, допускається її зберігання у працівника.

Наказ від 04 червня 2019 № 53-аг "Про організацію медичного огляду працівників закладів освіти Богуславського району у 2020 році"

 

Наказ від 03 січня 2020 року № 2-аг "Про організацію заходів спрямованих на попередження поширення захворювань серед учасників освітнього процесу на грип та ГРВІ в епідемічний сезон 2019-2020 років"

Наказ від 01.02.2018 № 27-аг "Про організацію та проведення додаткових профілактичних та протиепідеміологічних заходів, спрямованих на попередження поширення захворюваності на кір"

ДИФТЕРІЯ

КОРОНАВІРУС