Необхідною умовою для сучасного рівня якості освіти є впровадження елементів дистанційної форми навчання учнів в школі.

Дистанцiйне навчання – це нова органiзацiя навчального процесу, яка базується на принципах самостiйного навчання. Середовище навчання характеризується тим, що учасники навчального процесу вiддаленi в просторi та часi, але водночас вони мають можливiсть у будь-яку хвилину пiдтримувати дiалог за допомогою засобiв телекомунiкацiй. Головним завданням дистанційного навчання є розвиток творчих та інтелектуальних здібностей людини за допомогою відкритого і вільного використання всіх освітніх ресурсів і програм, у тому числі, доступних в Інтернеті.

Дистанційне навчання в силу своєї специфіки має багато переваг порівняно з традиційними формами навчання. Сучасний навчальний заклад має використовувати всі переваги дистанційного навчання як найважливішого фактора рівного доступу до якісної освіти

Переваги дистанційного навчання

 • це економічно: не вимагає значних часових та матеріальних витрат;
 • це комфортно: навчатись можна з будь-якого місця;
 • це раціонально: достатньо мати комп`ютер і доступ до мережі Інтернет
 • це мобільно: ви самі встановлюєте графік занять, темп навчання;
 • це індивідуально: викладачі приділяють увагу кожному;
 • це доступно: доступ до навчальних матеріалів відкривається відразу ж після реєстрації;
 • це об’єктивно: виключається можливість суб’єктивної оцінки.

Необхідні умови для дистанційного навчання

 • доступ до комп’ютера/ноутбука;
 • вихід до мережі Internet;
 • бажання навчатися;
 • вміння працювати самостійно.
Нормативні документи:

Про внесення змін до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 січня 2016 року № 8

Наказ Міністерства освіти і науки України від 25.04.2013  № 466 "Про затвердження Положення про дистанційне навчання" (зі змінами)

З сайту ДОН

Для реалізації дистанційної форми навчання в закладах освіти Богуславського району є всі необхідні умови:

 • Доступність до мережі Інтернет;
 • Обізнаність педагогічних працівників із сучасними засобами інформатизації та телекомунікації;
 • Проведено навчання для педагогічних працівників за програмою «Сто відсотків» та «Інтел - навчання для майбутнього»;
 • Проходження курсів підвищення кваліфікації за дистанційною формою навчання на базі КЗ КОР "Київський обласний інститут післядипломної освіти педагогічних кадрів" для роботи з учнями;
 • Продовжується робота по створенню індивідуальних сайтів вчителів;

На даний час така форма навчання ( за потребою та запитом) в закладах освіти району впроваджується.

 

Лист ДОН від 12.03.2020 № 12-01-13/927 щодо організації освітнього процесу в ЗЗСО за дистанційною формою навчання