Богусла́вський райо́н — район України на півдні Київської області.

Районний та адміністративний центр — місто районного значення Богуслав.

Населення району становить 34 780 (станом на 01 лютого 2016 р.).

Площа району 772 км². Утворений 7 березня 1923 року.

 
 
Рельєф території Богуславського району визначається його розташуванням в межах Придніпровської височини і характеризується великою різноманітністю форм. Відносно рівні ділянки на правобережжі р. Рось пов"язані, як правило, з досить невеликими за прощею вододільними плато: на Північ від с. Ісайки, між селами Бране Поле та Медвин, на південний захід район (с. Побережка). На північний захід району виділяється широка заплава р. Рось, низька лівобережна тераса та низькі схили річкової долини. Північно-західна частина лівобережжя р. Рось становить собою перехід до так званого Київського плато і вирізняється більш спокійним рельєфом. Решта території характеризується великою розчленованістю з наявністю різноманітних ерозійних форм.
Протікають річки басейну Дніпра (Нехворощ, Богуславка, Фоса, Хоробра, Рось) і Південного Бугу — Боярка. В районі є 92 ставки, площа водного дзеркала яких 428 гектарів. Корисні копалини: сірі порфировидні граніти, будівельна глина та пісок, гончарна глина.
Ґрунти — чорноземи опідзолені мало гумусні і темно-сірі опідзолені. Ліси займають площу 17361 га. Основні породи дерев — граб, дуб, ясен, сосна, клен гостролистий та ін. Домінуючим типом лісу є «Свіжа грабова діброва», яка займає близько 70 % всіх лісів.
Територія Богуславщини заселена здавна. В урочищi Городку знайдено три римськi монети 2 ст. н. е., а біля міста збереглися залишки давньоруського городища XI-XIII ст., яке можна ототожнювати з згадуваним у літопису містом Богуславлем. Воно було разом з Корсунем і Каневом одним з найбільших укріплених пунктів на південному кордонi Руci.
Районний центр м. Богуслав був заснований в 1032 р. Київським князем Ярославом Мудрим. В 1240 році Богуслав був зруйнований монголо-татарськими ордами. В 1362 році територія району знаходилася під владу Литви, а після Люблінської унії 1569 р. — під владою Польща. На початку сімнадцятого століття отримав Магдебурзьке право.
З 1648 р. Богуслав, визволений військами Богдана Хмельницького, є сотенним містечком Білоцерківського полку. В 1667 році Богуслав відійшов до Польщі. В 1685 році, під час визвольної боротьби, населення Правобережної України під керівництвом Семена Палія проти польсько-шляхетського панування, Богуслав був визволений від загарбників і він став полковим містом Богуславського полку. В 1712 році знову підпав під владу Польші.
В 1793 році з возз"єднанням Правобережної України з Росією, територія району увійшла до складу Росії. В 1796 — 1837 році — місто Богуслав стає центром Богуславського повіту. З 1846 ця територія входить до складу Канівського Канівського повіту Київської губернії.
Радянську владу встановлено в січні 1918 р, а з 1919 р. Богуслав — центр Богуславського повіту, Київської губернії.
З липня 1941 р. Богуслав і район окупований німецько-фашистськими загарбниками. В лютому 1944 р. район визволено.
У вересні 1991 р. над приміщенням райвиконкому та міської Ради піднято прапор незалежної України.
 
Голова районної державної адміністрації - Старенька Ірина Абрамівна

Голова районної ради - Замирайло Володимир Миколайович

Голова міської ради - Дяченко Вячеслав Михайлович